HyperLink
HyperLink

.tr Uzantılı Alan Adı Kuralları

".tr" üst düzey alan adı ve onun altında yer alan ikinci seviye alan adlarının yönetimi ve koordinasyonu Internic'e ilk olarak kayıt edildiği 1990 yılından beri Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından sürdürülmektedir. Türkiye, 1990 yılında TÜVAKA (Türkiye Üniversiteler ve Araştırma Kurumları Ağı) tarafından alınan karar doğrultusunda “ikinci düzey alt alan adı modeli”ni benimsemiştir. İnternet Kurulu’na bağlı olarak çalışan ve 11 kuruluş temsilcisinden oluşan “DNS Çalışma Grubu” alan adı politikalarını ve kurallarını belirlemektedir. “.tr” Alan Adı Yönetimi tarafından tahsisi yapılan ikinci düzey alan adlarının listesi aşağıdaki gibidir:

Alt Alan Adı Tanım
“.com.tr” Gerçek ve tüzel kişiliklerin, esas olarak ticari amaçlı kullanımlarına yönelik alt alan adı.
“.info.tr” Gerçek ve tüzel kişiliklerin, esas olarak ticari amaçlı kullanımlarına yönelik alt alan adı.
“.biz.tr” Gerçek ve tüzel kişiliklerin, esas olarak kullanımlarına yönelik alt alan adı.
“.net.tr” İnternete ilişkin erişim hizmeti, internet üzerinden web, portal, tarama, e-posta vb. katma değerli, geniş ölçekli hizmetler ve uygulama servis sağlayıcılığı hizmetleri veren kurum ve oluşumlar için alt alan adı.Ticari özel ve tüzel kişilikler için alt alan adı.
“.org.tr” Vakıf, dernek, sivil toplum örgütü oluşumlar için alt alan adı.
“.web.tr” Kişisel ve kurumsal başvurunun (genel) yapılabildiği ve 'ilk gelen alır', ve 'alan adı – kişi/kuruluş adı ilişkisi aranmaz' ilkeleri ile ad tahsisi yapılan alt alan adı.
“.gen.tr” Kişisel ve kurumsal başvurunun (genel) yapılabildiği ve 'ilk gelen alır' ve 'alan adı - kişi/kuruluş adı ilişkisi aranmaz' ilkeleri ile ad tahsisi yapılan alt alan adı.
“.edu.tr” T.C. YÖK’ce onaylanmış yüksek öğretim kurumları için alt alan adı.
“.gov.tr” T.C. Devlet kurum ve kuruluşları için alt alan adı.